Prihláška: Lezecké tréningy a krúžky – September 2019

Lezecká stena K2 Bratislava

Lezecké krúžky

Pondelok a /alebo streda
Deti od 4 do 7 rokov Deti od 8 rokov
16:00 – 17:00 16:00 – 17:30
1x do týždňa: 70€/osoba 1x do týždňa: 90€/osoba
2x do týždňa: 140€/osoba 2x do týždňa: 180€/osoba
  • Pre deti od 4 do 16 rokov
  • Max. 30 detí – rozdelené podľa veku do 2 skupín
    • od 4 do 7 rokov /// od 8 rokov
  • Deti je možné prihlásiť na jeden deň v týždni, alebo na oba.
  • V cene je vstup, inštruktori a výstroj (bez lezeckých topánok).

Prihlásiť sa na krúžok

Lezecké tréningy a krúžky pre deti a mládež

Lezecké tréningy

Utorok a štvrtok
Deti od 8 rokov
16:00 – 18:00
Cena: 180€/osoba
20 tréningov za trimester
  • Max. 30 detí – rozdelené do 2 skupín
  • V cene je zapožičanie výstroja bez lezeckých topánok

Prihlásiť sa na tréning

Detailnejšie informácie o lezeckých krúžkoch a tréningoch nájdete na tejto stránke >>> Lezecké tréningy a krúžky