Lezecké krúžky pre deti

Lezecké krúžky sú zamerané na lezenie formou cvikov, zábavy a hier. Je určený pre deti, ktoré chcú lezenie poňať ako záľubu.

Krúžky sú pre deti od 4 – 16 rokov a rozdelené sú na 2 kategórie podľa veku 4-7 ročné deti a 8-16 ročné.

Ak máte akékoľvek otázky ku krúžkom, kontaktujte nás e-mailom – info@lezeckastena.sk alebo telefonicky na 0948 176 060.

Tréningové okruhy v škol. roku 2021/2022

 • trimester - sept. 2021 (od 06.09.)
 • trimester - jan. 2022
 • trimester - apríl 2022

Lezecké krúžky pre 4 - 7 ročné deti

Rozvrh od 06.09.2021

 • Pondelok
  15:30 - 16:30 | 16:30 - 17:30
 • Streda
  15:30 - 16:30 | 16:30 - 17:30

Deti je možné prihlásiť na jeden deň v týždni, alebo na oba. Začíname 06.09. v čase krúžku.

Cena - 1x do týždňa

10 tréningov

90.00 / Dieťa

Cena - 2x do týždňa

20 tréningov

180.00 / Dieťa

Cena zahŕňa

 • Vstupné
 • Lezeckí inštruktori
 • Požičovňa lezeckého výstroja
 • Nezahŕňa zapožičanie lezeckých topánok
 • Lezeckú obuv si môžete požičať v našej požičovni za 1,50€.

Lezecké krúžky pre 8 -16 ročné deti

Rozvrh od 06.09.2021

 • Pondelok
  16:00 - 17:30
 • Streda
  16:00 - 17:30

Deti je možné prihlásiť na jeden deň v týždni, alebo na oba. Začíname 06.09. v čase krúžku.

Cena - 1x do týždňa

10 tréningov

100.00 / Dieťa

Cena - 2x do týždňa

20 tréningov

200.00 / Dieťa

Cena zahŕňa

 • Vstupné
 • Lezeckí inštruktori
 • Požičovňa lezeckého výstroja
 • Nezahŕňa zapožičanie lezeckých topánok
 • Lezeckú obuv si môžete požičať v našej požičovni za 1,50€.

Lezecké tréningy – Pokročilí

Pre deti od 8 rokov

Vašim deťom sa venujeme na aktívnej úrovni (príprava na preteky, dosahovanie výkonov). Lezecké tréningy prebiehajú dvakrát do týždňa po dobu 2 hodín, počas ktorých sa inštruktori venujú individuálne každému účastníkovi podľa jeho schopností. Nechýba rozcvička, strečing, silové a vytrvalostné doplnkové cviky.

Počas školského roka sú tréningy rozdelené na 3 trimestre. Na konci každého trimestra sa konajú malé klubové preteky. Pripravíme vecné ceny pre prvých troch a víťazov vo svojej kategórii.

 

Tréningové okruhy v škol. roku 2021/2022

 • trimester - sept. 2021 (od 07.09.)
 • trimester - jan. 2022
 • trimester - apríl 2022

Rozvrh od 07.09.2021

 • Utorok
  16:00 - 18:00
 • Štvrtok
  16:00 - 18:00

Cena

20 tréningov

220.00 / Dieťa
 • Vstupné
 • Lezeckí inštruktori
 • Požičovňa lezeckého výstroja
 • Nezahŕňa zapožičanie lezeckých topánok
 • Lezeckú obuv si môžete požičať v našej požičovni za 1,50€.