Workshop „Mučiareň“ Workout

Workshop „Mučiareň“ Workout

 

Príďte si zamakať každú stredu od 19:00 – 21:00 v našej mučiarni pod vedením skúsených trénerov Richarda Chrappu, Broni Chrappu, Martina Hromadu a Patrika Krajčoviča z Elite team Ocra Slovakia.

Začíname od 10.01.2018

Tréningy budú vedené hlavne vo forme kruhového tréningu a HIIT. Zameranie tréningov bude spočívať v zdokonaľovaní techniky základných cvikov ako sú drepy, zhyby, kľuky a podobne. Súťažnou a zábavnou formou sa taktiež zameriame na rôzne modifikácie pri progresívnom zlepšovaní techniky hrazdy, kruhov a techniky zdolávania rozličných rúčkovacích prekážok.

Tréningové metódy a formy budeme čerpať zo štúdia na FTVŠ a hlavne z vlastných skúsenosti, ktoré sa osvedčili v praxi.

Fotogaléria „Mučiarne“

Workshop "Mučiareň" Workout