Akademické finále Slovenska v Boulderingu 2016

Home Aktuality Akademické finále Slovenska v Boulderingu 2016

Akademické finále Slovenska v Boulderingu 2016

Akademické finále Slovenska v Boulderingu 2016

Dňa 20.09.2016 sa uskutoční Akademické finále Slovenska v boulderingu 2016. V apríli tohto roka sa konali 3 kvalifikačné kolá v Bratislave, Žiline a Prešove, z ktorých do finále postúpilo 30 najlepších pretekárov.  Tentokrát sa polezú 4 kvalifikačné a 5 finálových bouldrov štýlom On-Sight.

Podmienky účasti

Súťaži sa môžu zúčastniť 30 pozvaných (10 najlepších z regionálnych kôl Žilina, Prešov, Bratislava) + študenti mimo celkového poradia, ktorí sa preukážu dokladmi: International Student Identity Card  (ISIC) alebo index, diplom o ukončení štúdia, u stredoškolákov potvrdenie od príslušnej  školy o návšteve maturitného ročníka.

Podmienky štartu

Súťaže sa môžu zúčastniť študenti (denní aj externí) všetkých troch foriem štúdia (bakalárske, magisterské, doktorandské), absolventi vysokoškolského štúdia – rok po ukončení VŠ štúdia 2014/2015, vek do 28 rokov, žiaci maturitného ročníka 2015/2016. Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR a slovenskí študenti VŠ  študujúci v zahraničí.  Štartovať majú povolené športovci všetkých výkonnostných kategórií. Súťažiaci nie sú organizátorom poistení a štartujú na vlastnú zodpovednosť, pričom musia mať pri sebe preukaz poistenca.

Program

14:00 – 15:00 Prezentácia
15:00 Štart kvalifikácie (5 bouldrov štýlom OS)
18:30 Štart finále (4 bouldre OS)
19:00 Koniec finále
21:00 Vyhlásenie výsledkov

Prihlásenie

Svoju účasť je potrebné potvrdiť mailom t.greksak@gmail.com

Pošli mail

Usporiadateľ

Súťaž riadi  SAUŠ a predseda ŠK v spolupráci s KTVŠ a VŠ klubmi
Lezecká stena s.r.o. Juraj Repčík – 0903944279, lezeckastena@lezeckastena.sk

Akademické finále Slovenska v Boulderingu 2016

Tiež sa ti môže páčiť